Ville Hyyryläinen

Ville

Hyyryläinen

CEO

JP Ruokonen

Juha-Pekka

Ruokonen

COO

Antti Pohja

Antti

Pohja

Minna Pietilä

Minna

Pietilä

Jenni Liljander

Jenni

Liljander

Petri Toivari

Petri

Toivari

Noemi Cangiano

Noemi

Cangiano

Valdar Liive

Valdar

Liive

Sebastian Korman

Sebastian

Korman

Palvelun konseptointi- ja rakennusvaiheessa tiimi on käyttänyt apunaan suurta joukkoa eri alojen ammattilaisia niin Suomessa, kuin myös kansainvälisellä kentällä.

Neuvonantajien joukko on varsin laaja ja erilaisten advisoreiden panos on ollut merkittävä koko matkan ajan. Neuvonantajien joukkoon kuuluu mm. useita menestyneitä liiketalouden ammattilaisia, ammattiurheilijoita, muusikoita, kirjailijoita ja monia muita maailman kansalaisia. Tulemme jatkossa vahvistamaan advisor-verkostoa erityisesti kansainvälisten toimijoiden osalta.

Myös useat eri alojen professorit ovat tuoneet asiantuntemustaan konseptin suunnitteluun ja eri osa-alueiden yksityiskohtiin. Teknisten, juridisten ja liiketaloudellisten asioiden lisäksi ulkopuolista asiantuntemusta on käytetty myös esim. uskonnollisten ja kulttuurillisten erityispiirteiden selvittämiseen. Palvelun sijoittuessa sensitiiviselle kentälle myös erilaisten uskonnollisten ryhmien näkökulmat on selvitetty, jotta palvelu säilyy kaikilta osin neutraalina ja näin jokainen henkilö voi käyttää Emonun-palvelua oman vakaumuksensa pohjalta.

Tavoitat meidät sähköpostiosoitteesta info@emonum.com