Mikä on Emonum?

Tallenna kaikki tärkeä

Emonum-palvelu tarjoaa luotettavan tavan huolehtia omista tärkeistä asioista. Monesti digitaalinen sisältö on pirstaloitunut ympäriinsä ja tärkeitä asioita on tallessa niin monilla muistikorteilla, kovalevyillä, pilvipalveluissa, kuin myös suoraan erilaisilla päätelaitteilla. Merkitykselliset asiat on nyt tallennettavissa turvaan yhteen paikkaan ja tiedostot on helposti löydettävissä silloin kuin niitä tarvitsee. Palveluun tallennettavat kuvat, videot, asiakirjat, salasanat, muistot ja muut dokumentit voivat olla hyvinkin henkilökohtaisia ja tästä syystä myöskään palvelun ylläpidolla ei ole pääsyä käyttäjän sisältöön.

Sinä päätät

Voit päättää eri tiedostojen omistusoikeudesta myös tilanteessa, jossa oma hallintasi katoaa esim. äkillisen poismenon myötä. Käyttäjän palveluun lataama sisältö toimitetaan haluttuna ajankohtana, halutuille henkilöille. Kunnioitamme käyttäjien yksityisyyttä, sananvapautta ja jokaisen omaa tahtoa. Omistusoikeutesi säilyy aina palveluun lisättyyn sisältöön. Haluamme auttaa kirkastamaan sitä, mikä kenellekin on tärkeää ja millä asioilla on oikeasti merkitystä.

Mitä ja kenelle?

Oman arkikäytön lisäksi yksi keskeinen motiivi palvelun käyttämiselle on toisista ihmisistä välittäminen. Emonum-palvelussa halutaan kannustaa palvelun käyttäjää elämään täysipainoista ja rohkeaa elämää. Palvelun avulla voi kuitenkin varautuen myös siihen, että pahimman sattuessa oma lähipiiri saa haltuunsa tärkeitä tietoja, salasanoja ja kenties jopa aiemmin sanomattomia asioita. On selvää, että oman läheisen ihmisen poismeno on yksi merkittävämpiä asioita ihmisen elämässä. Mitä tapahtuu omassa lähipiirissä silloin, kuin henkilö itse menehtyy?

Palvelun ominaisuudet

Tilin luomisen jälkeen on otettavissa käyttöön palvelun eri omaisuuksia. Palvelun keskeiset osiot ovat Lipasto, Ihmiset, Tiedostot ja Viestit. Eri osioiden takaa löytyy palvelun käyttöä tukevia toiminnallisuuksia, jotka helpottavat tietojen jäsentämistä ja samalla omien merkityksellisten asioiden hahmottamista. Sisällöntuotannon työkaluista palvelussa on tällä hetkellä käytössä mm. sähköinen päiväkirja, jonka avulla arkisia asioita on helppo tallentaa aikaleimalla. Muistio-työkalun avulla tekstisisältöä on tallennettavissa suoraan palvelun sisällä. Palvelu toimii myös tietovarastona ja tietoa on mahdollista tuoda myös muista palveluista.

Ajastetut viestit ja liitteet

Teknisesti palvelu toimittaa ajastettuja viestejä, joiden yhteydessä on mahdollista lähettää monenlaisia liitetiedostoja. Näiden toimintojen avulla on mahdollista suorittaa hyvin monenlaisia viestinnän muotoja. Omaisille jätettävä sisältö voi olla esim. yhteisiä kokemuksia, elämänohjeita, muistoja, salasanoja, reseptejä ja muita arkisia asioita. Vastaanottajat ja viestien sisältö on jokaisen vapaasti päätettävissä. Julkaisuominaisuudet aktivoituvat vasta virallisen kuolintiedon jälkeen, siihen asti kaikki palvelussa oleva sisältö on vain jokaisen käyttäjän omassa hallinnassa.

Vahva tunnistautuminen ja virallinen kuolintieto

Jokainen käyttäjä suorittaa vahvan tunnistautumisen ( pankkitunnistautuminen ) tilin luomisen yhteydessä. Vahva tunnistautuminen mahdollistaa samalla myös sen, että Väestörekisterikeskuksesta saadaan virallinen kuolintieto mahdollisen kuolemantapauksen sattuessa.

Emonum-palvelu huolehtii aina aktiivisten tilien osalta käyttäjän tahdon toteutumisesta ja haluttu sisältö jaetaan käyttäjän tahdon mukaisesti. Käyttäjätilillä oleva sisältö voidaan toimittaa tiedostokohtaisesti halutuille henkilöille, haluttuna ajankohtana. Näin toimimalla mikään merkityksellinen tieto ei katoa vaan omat läheiset ihmiset saavat pahimman sattuessa tärkeät tiedot haltuunsa, juuri sellaisena kuin käyttäjä itse haluaa.