Emonum Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen osakeyhtiö. Yhtiö perustettiin toteuttamaan Ville Hyyryläisen ideaa palvelusta, jonka avulla jokainen voi päättää omasta digisisällöstä myös pahimman sattuessa.

Ajatus konseptin syntymisestä tapahtui arjen askareiden lomassa ja havainnoista, jotka lähipiirissä tapahtunut ystävän äkillinen poismeno konkretisoi henkilökohtaisella ja ihan käytännön tasolla. Miksi kukaan ei kysynyt fiksulta ja vastuulliselta ihmiseltä, miten hänen digisisältöä tulisi kohdella pahimman sattuessa?

Laajan esiselvityskierroksen aikana yhtiön perustajat Hyyryläinen ja JP Ruokonen tapasivat yli 750 eri alojen asiantuntijaa 18 maassa. Haastattelujen yhteydessä selvitettiin konseptin globaalia tarvetta ja mm. eri uskonnollisten yhteisöjen, professoreiden, juristien ja kulttuurien tuntijoiden suhtautumista uuteen sensitiivisellä kentällä liikkuvaan kuluttajapalveluun.

Haastattelujen myötä päädyttiin rakentamaan palvelu, jossa keskeistä on toisista välittäminen, tärkeiden asioiden tallentaminen ja hyvän jatkuminen. Matkan varrella on onnistuttu jatkokehittämään palvelua ja eri tahojen näkemykset palvelun toiminnallisuuksista vaikuttivat osaltaan kehitettävän konseptin määrityksiin ja asetettuihin vaatimuksiin.

Päädyttiin ratkaisuun, jossa jokainen käyttäjä voi luoda oman tilin palveluun ja tunnistautua yleisesti käytössä olevia henkilöllisyyden todentamismenetelmiä käyttäen ( esim. Suomessa pankkien ylläpitämä Tupas-tunnistautuminen ).

Samalla tehtiin päätös siitä, että ennen julkaisuominaisuuksien aktivoimista, käyttäjän fyysinen kuolema varmistetaan maittain virallisesta lähteestä ( Suomessa Väestörekisterikeskus ).

Haluttiin luoda palvelukonsepti, jonka avulla jokainen käyttäjä pystyy säilyttämään täyden omistajuuden ja yksityisyyden hallitsemaansa sisältöön. Oman poismenon jälkeen jokaisella on mahdollista siirtää tiedostot ja kaikki tallennettu sisältö haluttuna ajankohtana ennalta määritellyille henkilöille.

Yhteiskunnan toimijoista mm. ELY-keskus ja Finpro lähtivät tukemaan uuden startup-yrityksen tuotekehitystä ja konseptin rakentamista. Emonum Oy osallistui Finpron Luovimo-digital -ohjelmaan ja ELY-keskuksen kanssa on toteutettu kaksi erillistä hanketta. Ensimmäinen Tekes-hanke käynnistyi loppuvuodesta 2017.

Yhtiöllä on tällä hetkellä 51 omistajaa. Omistajiin kuuluu perustajaosakkaiden lisäksi pääomasijoittajia seitsemästä eri maasta, yhtiön rakentamisessa mukana olleita tahoja sekä muita yhteistyökumppaneita.